Opstellen Programma van Eisen - PvE

Opstellen Programma van Eisen – PvE

Bij het ontwerpen, installeren, opleveren, certificeren en onderhouden van een installatie is het opstellen van een degelijk Programma van Eisen, ook wel PvE genoemd, essentieel. Het Programma van Eisen maakt de eisen en wensen die aan een installatie worden gesteld inzichtelijk. Bij grotere projecten zijn er altijd meerdere belanghebbenden, die eisen stellen, verwachtingen hebben of toetsen of er met alle (wettelijke) eisen rekening wordt gehouden. Denk aan de toekomstige eigenaar, de projectontwikkelaar, de toekomstige gebruikers, de technische dienst, de verzekeraar, de gemeente en de brandweer.

Een Programma van Eisen legt ook de relatie en voorwaarden vast op de raakvlakken met andere installaties en de bouwkundige aspecten. Het is dan ook belangrijk dat een PvE onafhankelijk is en wordt opgesteld door een erkende PvE-opsteller. NCP verleent deze erkenning voor specifieke vakgebieden op basis van opleiding en ervaring. Een goedgekeurd Programma van Eisen is nodig voor de bouw van een installatie, die aan alle eisen voldoet. Zonder vooraf goedgekeurd Programma van Eisen is certificatie achteraf niet mogelijk.

VA Climate zorgt voor een onafhankelijk Programma van Eisen, door een erkend PvE-opsteller met de juiste deskundigheid bij het project. VA Climate denkt mee over de ruimte voor innovatieve oplossingen en bewaakt het geheel.

Het Programma van Eisen bewerkstelligt:

  • Projectie bouwkundige voorzieningen conform uitgangspunten PvE
  • De installatie van het omschreven systeem zoals aangegeven in het PvE, door het installatiebedrijf
  • Aanleg van transmissiewegen (functiebehoud) conform het PvE
  • Referentie voor de inspectie bij oplevering en certificering
  • Referentie voor het regelen van beheer, inspectie en onderhoud tijdens het gebruik van de installatie

VA Climate zorgt voor:

  • PvE voor RWA systemen
  • PvE voor overdruksystemen
  • PvE voor branddetectiesystemen
  • PvE voor ontruimingsystemen

Wij zijn ook specialist op het gebied van klimaatbeheersing in de utiliteit en industrie. Of het nu gaat over (milieuvriendelijk) koelen, ventilatie (parkeergarages, scholen en andere gebouwen), gebouw gebonden installaties of advies, wij zijn u graag van dienst.

pve2pve1