cfdberekening

CFD berekening op maat

Welke installatie is geschikt voor úw gebouw of complex? Dat is een vraag waar VA Climate antwoord op heeft. Wij geloven niet in standaard oplossingen, maar voeren een gedegen CFD berekening uit om te analyseren welke oplossingen het meest geschikt zijn.

CFD simulatieberekening

Een van de berekeningen die we uitvoeren is de zogenoemde CFD Simulatieberekening. Deze hoogwaardige CFD berekening biedt uitkomst in situaties waar handmatige berekeningen niet meer uitgevoerd kunnen worden.

De CFD berekening kan officiële instanties als de brandweer en gemeenten overtuigen van de goede werking van de gekozen systemen en installaties. Dit is van groot belang voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen.

VA Climate heeft veel expertise in het uitvoeren van CFD berekeningen. Dit betekent dat VA Climate CFD berekeningen snel en adequaat voor u kan verzorgen. CFD berekeningen zijn een toets voor de keuzes die u maakt en geven u, de instanties en de andere belanghebbenden bij een goede toekomstige werking van de installaties vertrouwen vooraf.

VA Climate maakt onder ander CFD berekeningen en CFD simulaties voor:
• Rook- en warmteafvoer
• Rookbeheersing
• Tunnels
• Sprinklertechniek
• Rookschermen
• CO-ventilatie- en warmtehuishouding

Simulatievideo’s

De voorbeelden van simulatievideo’s maken de vergelijking van twee verschillende systemen inzichtelijk. De eerste video toont de rookontwikkeling als gevolg van een autobrand in een parkeergarage bij 10-voudige ventilatie. De tweede video toont de simulatie met gerichte Rook- en Warmteafvoer waardoor de brandweer de brand rookvrij en met zicht op de brand vanuit een trappenhuis kan benaderen. De video geeft de zichtlengte in een tijdsbestek weer van 0 – 45 minuten. Waar de kleur blauw is, bedraagt de zichtlengte 30 meter en meer, de overige kleuren geven een zichtlengte weer van minder dan 30 meter.