Certificatie

Als het gaat om certificatie van brandveiligheid is VA Climate uw ideale partner.

Productcertificatie

Het NCP heeft sinds 2002 de erkenningsregeling rookbeheersingsystemen 2002 toegepast in het kader van de certificering van leveranciers en onderhouders van Rookbeheersingsystemen. Deze erkenningsregeling is nu omgezet naar de Beoordelingsrichtlijn BRL-K21025. Dit omvat de levering van het product van Rookbeheersingsystemen en de levering van dienst onderhoud aan rookbeheersingsystemen. Alle door VA Climate toegepaste afvoer- en stuwkrachtventilatoren, die een functie uitoefenen bij brand, zijn gecertificeerd conform de EN12101-3. Wij zijn een gerenommeerd maar bovendien gekwalificeerd bedrijf en helpen u graag verder wat betreft de certificatie.

Inspectiecertificatie

De bestrijding van brand in een ondergronds gebouw is niet altijd even makkelijk. Daarom is het van groot belang dat deze installaties functioneel zijn en de juiste interactie met elkaar hebben. De wetgever heeft daarom in het bouwbesluit 2012 hogere eisen gesteld aan gebouwen waar dit type installaties voorzien zijn. Deze installaties dienen daarom sinds 1 januari 2015 jaarlijks geïnspecteerd en gecertificeerd te worden. In het bouwbesluit 2012 zijn deze wettelijke verplichtingen vastgelegd:

De volgende brandveiligheidsinstallaties dienen op basis het bouwbesluit 2012 voorzien te worden van een CCV inspectiecertificaat*:

  • Brandmeldinstallaties conform bouwbesluit 2012 artikel 6.20 lid 6;
  • Ontruimingsinstallaties conform bouwbesluit 2012 artikel 6.23 lid 4;
  • RWA (rookbeheersingsinstallaties) conform bouwbesluit artikel 6.32 lid 2.

Tijdens de inspectie kunnen er wellicht zaken aan het licht komen die door u als eigenaar nog voorzien / opgelost dienen te worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bouwkundige- of installatietechnische mankementen. Op basis van deze tekortkomingen is een herinspectie wellicht noodzakelijk. Zodra de installatie eenmaal voorzien is van een inspectiecertificaat, dan dient de installatie in het opvolgende jaar voorzien te worden van een vervolginspectiecertificaat. Wij begrijpen dat het voor u als gebouweigenaar dit geen alledaagse materie is. Graag helpen wij u verder om dit begrijpbaar te maken en uiteindelijk te komen tot een inspectiecertificaat.

Indien op grond van artikel 6.20, eerste lid, van het besluit doormelding verplicht is, is de geldigheidsduur een jaar.


Wij zijn specialist op het gebied van klimaatbeheersing in de utiliteit en industrie. Of het nu gaat over milieuvriendelijk koelen, ventilatiesystemen of andere parkeergarage installaties, wij geven u graag advies. Wij zijn u van dienst voor de installatie tot en met service en onderhoud.