Gasdetectie- en ontruimingssystemen / CO LPG NO2 sensoren

Gasdetectie- en ontruimingssystemen / CO LPG NO2 sensoren

Om voldoende frisse lucht en de veiligheid van de gebruikers van uw parkeergarage te waarborgen, wordt vaak een CO en LPG gasdetectiesysteem toegepast. Sensoren registreren de luchtkwaliteit. Bij overschrijding van de maximaal aanvaardbare concentratie van een gas schakelt het ventilatiesysteem automatisch naar een hoger ventilatiedebiet. Voor ondergrondse parkeergarages en garages met mechanische ventilatie stelt de norm NEN 2443 voor het parkeren en stallen van personenauto’s gasdetectie als onderdeel van de aansturing van het ventilatiesysteem verplicht. VA Climate verzorgt zowel onderhoud als installatie van detectiesystemen. Wij werken hierbij volgens de ontwerpnorm NEN 2443 voor parkeergarages en de wettelijke eisen van het Bouwbesluit 2012.


Maximale concentraties

Voor het giftige koolmonoxide (CO) geldt een MAC-waarde (Maximaal Aanvaardbare Concentratie) van 120 ppm bij een verblijfsduur van maximaal een half uur. CO-detectoren worden conform de NEN 2443 norm 1,50 m boven de vloer geplaatst en bewaken maximaal een oppervlak van 400 m2.

Wanneer voertuigen met een gasinstallatie worden toegelaten, geldt voor het explosiegevaarlijke LPG een concentratie van maximaal 10% van de explosiegrens. Ook hier worden de detectoren conform de NEN 2443 op 0,15 m boven de vloer geplaatst en bewaken maximaal een oppervlak van 400 m2.

Zowel de CO als de LPG detectie maken deel uit van een gasdetectiesysteem met een ontruimingsinstallatie. Deze installatie informeert de aanwezige personen bij overschrijding van de maximaal toegestane gasconcentratie.


Detectiesystemen op maatoppermann

VA Climate heeft een jarenlange relatie met Opperman als toonaangevende leverancier op het gebied van CO/LPG detectie.

De nieuwste generatie SENSALERT detectiesystemen en de SENSALERT CPD centrale valt op door de eenvoudige bediening en webbased applicatie. Hiermee kan de installatie online worden uitgelezen en worden bediend. Bij overschrijding van de CO of LPG grenswaarde stuurt de gasdetectiecentrale het ventilatie- en ontruimingssysteem aan. Een detectie- en ontruimingsinstallatie ontwerpt VA Climate op maat en als integraal systeem. Naast de CO en LPG sensoren en de CO/LPG centrale, gaat het om de aansturing van het ventilatiesysteem, transparante waarschuwingsborden, slowwoops en flitslichten op strategische plekken in de parkeergarage. De ontruimingsinstallatie dient daarnaast te zijn voorzien van een noodstroomvoorziening van de detectiecentrale of van de parkeergarage.

COLPGcentrale             ontruiming2      ontruiming

Het SENSALERT systeem combineert het detectiesysteem met het ontruimingssysteem. De betrouwbaarheid wordt gegarandeerd en er wordt aanzienlijk bespaard op de bekabeling en het aanleggen daarvan. CO en LPG sensoren dienen ieder half jaar te worden gekalibreerd. VA Climate biedt hier onderhoudsovereenkomsten voor.

Ook bieden wij oplossingen voor de detectie van andere gassen zoals N02 (diesel) en CH4 (aardgasdetectie in ketelhuizen) en systemen voor branddetectie.


Onderhoud van detectiesystemen

VA Climate biedt een onderhoudsovereenkomst voor halfjaarlijkse kalibratie, inspectie en jaarlijks onderhoud. Ook het uitlezen van het systeem op afstand behoort tot de mogelijkheden wat tot kostenbesparing kan leiden.

Afhankelijk van de complexiteit van de installaties en de wettelijke eisen, biedt VA Climate onderhoudscontracten op maat. U waarborgt daarmee de goede werking van uw parkeergarage installaties tegen inzichtelijke kosten en uw installaties blijven voldoen aan de wettelijke eisen.


Wij zijn specialist op het gebied van klimaatbeheersing in de utiliteit en industrie. Of het nu gaat over milieuvriendelijk koelen, ventilatiesystemen of andere parkeergarage installaties, wij geven u graag advies. Wij zijn u van dienst voor de installatie tot en met service en onderhoud.