Overdruk ventilatiesystemen en vluchtwegbeveiliging

Overdruk ventilatiesystemen voor trappenhuizen en brandweerliften

Trappenhuizen, vluchtwegen en brandweerliften kunnen door VA Climate voorzien worden van overdruk ventilatiesystemen. Dit wordt meestal gedaan omdat dit aanvullend geëist wordt om in geval van brand de vluchtwegen vrij te houden van rook. Dit kan bijvoorbeeld zijn doordat de door het bouwbesluit geëiste sluizen niet toegepast kunnen worden. Ook kan het zijn dat er maar een vluchtweg of trappenhuis is binnen een complex.

De Europese regelgeving EN 12101-6 en de NPR6095:2012 bieden houvast, doordat deze de eis koppelt aan de aard van het complex en de eventuele gelijktijdigheid bij ontvluchting. Voor gebouwen hoger dan 70 meter geldt, dat liftschachten altijd rookvrij gehouden moeten worden met behulp van een overdruk installatie.

VA Climate heeft de praktijkervaring om voor u het passende systeem te ontwerpen, te installeren en te onderhouden. Bij het ontwerpen van een goed werkende overdrukinstallatie is het belangrijk dat er een goede balans is tussen de toevoerlucht en de afvoerlucht en houden wij rekening met het bouwkundige en esthetische aspect.Wij zijn specialist op het gebied van klimaatbeheersing in de utiliteit en industrie. Of het nu gaat over milieuvriendelijk koelen, ventilatiesystemen of andere parkeergarage installaties, wij geven u graag advies. Wij zijn u van dienst voor de installatie tot en met service en onderhoud.