Parkeergarage ventilatie volgens NEN 2443

Parkeergarage ventilatie volgens NEN 2443 is een specialisme

Projectontwikkelaars, architecten, adviseurs, aannemers en installatiebedrijven schakelen ons in voor deskundig advies. Met ervaring uit de praktijk staan wij terzijde bij het opstellen van een programma van eisen. Dit kan ook gaan over het ontwerpen van parkeergarage ventilatie volgens NEN 2443 met de benodigde ventilatie- en gasdetectiesystemen. NEN 2443 is de norm voor het parkeren van personenauto’s op terreinen en in garages. Het geeft een duidelijke invulling aan de eisen waaraan een parkeergarage moet voldoen.

VA Climate werkt volgens de ontwerpnorm NEN 2443 voor parkeergarages en de wettelijke eisen van het Bouwbesluit 2012. Zowel bij nieuwbouw projecten als bij het vervangen van bestaande installaties gaat het om maatwerk. Welke verwachtingen en eisen stellen de gebruikers van de parkeergarage? Hoe zit het met de ruimte voor installaties? Met welke risico’s en veiligheidsaspecten dient in de specifieke situatie rekening te worden gehouden? Met de actuele inzichten in de branche, de technische mogelijkheden en beschikbare systemen levert VA Climate ontwerpen en installaties op maat.

VA Climate adviseert bij het ontwerpen of vervangen van parkeergarage installaties, ontwerpt complete systemen en kan u van de vereiste berekeningen voorzien. Naast de standaard benzeenemissie berekening verzorgt VA Climate CFD-stromingsinstallatie berekeningen om luchtstroming, rookontwikkeling, zichtlengte, temperatuur en CO-concentraties zichtbaar te maken. Een CFD-berekening biedt de vereiste inzichten waar een conventionele berekening tekort schiet. Een CFD-berekening helpt om voor ieder project de meest economische installatie te ontwerpen, die voldoet aan alle functionele en wettelijke eisen.

Voor de opdrachtgever is in de parkeergarage Port City in Rotterdam door VA Climate een Hot Smoke Test uitgevoerd. Hieruit bleek dat het door VA Climate ontworpen ventilatiesysteem voldoet aan de strenge eisen gesteld door de Rotterdamse Brandweer.


Wij zijn specialist op het gebied van klimaatbeheersing in de utiliteit en industrie. Of het nu gaat over milieuvriendelijk koelen, ventilatiesystemen of andere parkeergarage installaties, wij geven u graag advies. Wij zijn u van dienst voor de installatie tot en met service en onderhoud.