Parkeergarage ventilatie

Multifunctionele RWA ventilatiesystemen 

In het bouwbesluit en bij de vergunningverlening is hier veel aandacht voor. Voor parkeergarages levert VA Climate stuwkracht ventilatiesystemen en overdruk ventilatiesystemen voor trappenhuizen en brandweerliften. Een RWA ventilatiesysteem biedt de mogelijkheid af te wijken van de door het bouwbesluit vereiste brandcompartimentering van ruimten. Juist bij een autobrand zorgt rookontwikkeling ervoor dat een brand moeilijk benaderbaar is.

Een rookbeheersingssysteem werkt beter dan compartimentering, doordat zicht op de brand blijft bestaan. Voor garages groter dan 1.000 m2 zijn de eisen in 2012 vastgelegd in NEN 6098. Bij garages groter dan 2.500 m2 wordt daarbij extra gesteld, dat de brandweer een brand met de wind in de rug moet kunnen benaderen. Met een goed ontworpen RWA ventilatiesysteem kunt u aan deze eis voldoen.

VA Climate past voor RWA ventilatiesystemen afvoer en stuwkrachtventilatoren toe, die bij brand werken zoals ze bedoeld zijn. De geselecteerde ventilatoren zijn gecertificeerd volgens EN 12101-3.
VA Climate begeleidt de voorgeschreven certificatie van rookbeheersingsinstallaties volgens het bouwbesluit.

Voorwaarden voor een systeemcertificaat voor uw installatie

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor certificatie voor uw installatie? Lees dan hier de voorwaarden.


Wij zijn specialist op het gebied van klimaatbeheersing in de utiliteit en industrie. Of het nu gaat over milieuvriendelijk koelen, ventilatiesystemen of andere parkeergarage installaties, wij geven u graag advies. Wij zijn u van dienst voor de installatie tot en met service en onderhoud.