service_en_onderhoud

Service & onderhoud op zijn best. 

Met gespecialiseerde partners en een netwerk van onderhoudsmonteurs in Nederland zijn wij ontwikkeld tot gespecialiseerde totaalleverancier op het gebied van luchtbehandeling.

Dit geldt ook voor het regelen van een gezond binnenklimaat. VA Climate loopt voorop met het toepassen van adiabatische koeling. Buiten dat hebben we ook veel ervaring met ventilatiesystemen en RWA-installaties voor parkeergarages. Onze kundigheid bij het opstellen van een PvE (Programma van Eisen) of het ontwerpen van een systeem, is gebaseerd op jarenlange ervaring met een diversiteit aan oplossingen en installaties. Passie voor techniek zorgt voor actuele inzichten en toepassingen. Zo maken we uw nieuwe installatie ‘state-of-art’.

Service op maat

De vraag die wij ons gesteld hebben is: ‘frisse lucht hoeft toch niet duur te zijn?’ Daarom heeft VA Climate gekozen voor transparante diensten op gebied van service & onderhoud. Zo maken we serviceovereenkomsten op maat. Verder is het monitoren van de conditie van uw systeem een vast onderdeel om het juiste onderhoud op tijd uit te voeren. Wij verrichten dus alleen het nodige werk om u van frisse en gezonde lucht te voorzien. De serviceafspraken plannen en kondigen we altijd vooraf aan. Indien meer werk nodig is, dan melden wij dit vooraf. We bespreken dan samen met u het advies inclusief een opgave van de kosten. Zo zorgen we bij VA Climate voor de goede werking van uw luchtbehandelingssystemen en de veiligheid van uw gebouw. Zonder daarbij onnodige of onverwachte kosten te maken.

Veiligheidsinspectie en veiligheidscertificaat

Een brandmeld- en rookbeheersingsinstallatie (RWA-installatie) dient, overeenkomstig het bouwbesluit, te zijn voorzien van een geldig inspectiecertificaat, afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema brandmeldinstallatie. Indien er sprake is van verplichte doormelding, dan is de geldigheid van een certificaat een jaar. Een NCP-certificaat (Nationaal Centrum voor Preventie) geldt als gelijkwaardig, waarbij de installaties standaard eenmaal per jaar worden geïnspecteerd. Dit geldt voor systemen van voor 1 januari 2014.

VA Climate begeleidt de voorgeschreven NCP-certificatie van brandmeldsystemen en rookbeheersingsinstallaties volgens het bouwbesluit.

Voorwaarden voor een systeemcertificaat voor uw installatie: Onderhoud

  • Goedkeuring van het door een erkende specialist opgestelde PvE voor de RWA-installatie.
  • Aansturing van de RWA-installatie door een gecertificeerde brandmeldinstallatie.
  • Inspectie van de installatie bij oplevering en daarna jaarlijks, waarbij de gerapporteerde punten (binnen de gestelde termijn) opgelost dienen te zijn.
  • Reactie op (automatische) melding van storingen dient te zijn ondervangen in een onderhoudsovereenkomst.

VA Climate adviseert, levert systeemcomponenten op maat en verzorgt projecten turn-key.

Service & onderhoud