Verplicht label C of lager voor kantoorpanden per 1 januari 2023.

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100m2 minimaal energielabel C hebben. Dat betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand niet, dan mag het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt worden. Dit is verankerd in het Bouwbesluit.

In dit kader heeft VA Climate in opdracht van de eigenaar van het pand Zoet-Werk BV  het energielabel van het pand van de FNV Horecabond bepaald. In de nabije toekomst zal het pand verbouwd gaan worden. VA Climate zal betrokken worden bij de verbetering en het  optimaliseren van de klimaatinstallaties in het pand. Om zo het comfort te vergroten en het energieverbruik te reduceren.